Latvijas arhīvistu biedrība
Latvijas arhīvistu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu arhīvu un lietvedības darbinieki, kā arī vēsturnieki un novadpētnieki, kuriem rūp paaudžu radīto dokumentālo bagātību saglabāšana un izmantošana, arhīva darbinieku profesionalitātes un prestiža celšana sabiedrībā. Biedrība nodibināta 1997. gada 16. maijā.

Aktualitātes

Latvijas Nacionālais arhīvs atklāj vietnes „Redzi, dzirdi Latviju!” skaņas ierakstu moduli un vietnes versiju angļu valodā

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektiem

Valsts kultūrkapitāla 2. kultūras projektu konkursā atbalstīti Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtie projekti: „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” un publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”. Projekta „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” ietvaros plānots organizēt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva ikgadējos zinātniskos lasījumus. Savukārt realizējot projektu „Publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”” tiks organizēta avotu izdevuma sagatavošana un prezentācija kā arī publikācijai un Kurzemes Provinces muzejam veltītas izstādes sagatavošana.


Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas arhīvistu biedrība aicina piedalīties profesionālās pilnveides pasākumā “Arhīvu pakalpojumi digitālajā laikmetā”.

Pasākums notiks 2018. gada 8.jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, Rīgā.

Darba kārtību skatīt šeit.


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Klajā nācis žurnāla "Latvijas Arhīvi" 2017. gada 3/4 numurs.

Žurnāla saturs pieejams: http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198

Izdevumu iespējams iegadāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Žurnāla cena: EUR 5,14


Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs aicina pieteikt referātus zinātniskajiem lasījumiem

2018. gada 26. oktobrī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) piekto reizi organizē zinātniskos lasījumos, kas šogad veltīti tēmai „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos”.

Plašāku informāciju skatīt šeit

Esiet laipni aicināti iesniegt referātu pieteikumus!

Dalībnieku pieteikumi tiek gaidīti līdz 2018. gada 2. jūlijam.


2018. gada 22. martā Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts noteikumu projekts "Noteikumi par personas darba, dienesta un izglītību apliecinošu arhīviski vērtīgo dokumentu sarakstu un glabāšanas termiņiem"

Ar Valsts sekretāru sanāksmes protokolu var iepazīties šeit http://tap.mk.gov.lv/mk/vsssanaksmes/saraksts/protokols/?protokols=2018-03-22

Ar noteikumu projektu var iepazīties šeit http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40451348


Izdots paleogrāfijas palīglīdzeklis


Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Galerijā pievienotas fotogrāfijas no 2018. gada 20. marta Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces

Fotogrāfijas var aplūkot spiežot šeit!


Reģistrēti jauni standarti

2018. gada 15. martā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus arhīvu nozarei un saskarnozarēm saistošus standartus.

Ar titullapas tulkojuma metodi reģistrētie standarti (standarta pamatteksts ir angļu valodā):

LVS ISO/TR 19814:2018: Informācija un dokumentācija. Krājuma pārvaldība arhīvos un bibliotēkās (ISO/TR 19814:2017: Information and documentation – Collections management for archives and libraries)
Tehniskais ziņojums sniedz norādījumus un ieteikumus arhīvu un bibliotēku krājumu saglabāšanā, uzturēšanā un izpētē, izmantojot ieteikumus un vadlīnijas arhīvu un bibliotēku saglabāšanas plānošanā un fizisko kolekciju pastāvīgā apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.

LVS ISO 17068:2018: Informācija un dokumentācija. Uzticama trešās puses elektronisko dokumentu glabātava (ISO 17068:2017: Information and documentation – Trusted third party repository for digital records)
Standarts precizē prasības uzticamai trešās puses elektronisko dokumentu glabātavai, lai nodrošinātu digitālo ierakstu integritāti un autentiskumu, kā arī kalpotu kā ticams pierādījumu avots.

LVS ISO 20614:2018: Informācija un dokumentācija. Datu apmaiņas protokols sadarbspējai un saglabāšanai (ISO 20614:2017: Information and documentation – data exchange protocol for interoperability and preservation)
Standartā noteikta standartizēta sistēma dažādiem datiem (ieskaitot gan datus, gan ar tiem saistītos metadatus) apmaiņas darījumos starp arhīvu un patērētājiem. Tiek ņemti vērā apmaiņās definētie darījumi – pārvietošana, piegāde, izvietošana, pārveidošana un atjaunošana, ko partneri var izmantot, lai apmainītos ar datu objektiem.

Ar iepriekš uzskaitītajiem un citiem nozares standartiem var iepazīties LVS Standartu lasītavā, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) un Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā (M stāvā).


Latvijas Nacionālais arhīvs ir sagatavojis iesniegšanai Kultūras ministrijā un tālākai virzībai valdībā Ministru kabineta noteikumu projektu:
Personas darba, dienesta un izglītības arhīviski vērtīgo dokumentu saraksts.

Projekts skatāms šeit.

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) skatāma šeit.

Priekšlikumus, lūdzu sūtīt gatis.karlsons@arhivi.gov.lv


20. martā Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce notiks 2018. gada 20. martā plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas konferenču zālē Ķīpsalā, Paula Valdena ielā 5, Rīgā.

Kopsapulces darba kārtība:
plkst. 11.30-12.00 Reģistrācija, biedru naudu nomaksa

plkst. 12.00-14.00 Kopsapulce
Biedru uzņemšana un izslēgšana
Pārskats par biedrības darbību 2017. gadā
Revīzijas komisijas ziņojums
Debates
Biedrības valdes vēlēšanas


plkst. 14.00- 15.00 Gājiens uz LNA Latvijas Valsts Vēstures arhīvu Slokas ielā 16, Rīgā.

Kafijas pauze.

plkst. 15.00 izdevuma „Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta - 20. gs. sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā” prezentācija.

Lūgums paziņot par savu ierašanos uz kopsapulci līdz 2018. gada 16. martam uz e-pasta adresi Linda.Plesa@arhivi.gov.lv