Latvijas arhīvistu biedrība
Latvijas arhīvistu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu arhīvu un lietvedības darbinieki, kā arī vēsturnieki un novadpētnieki, kuriem rūp paaudžu radīto dokumentālo bagātību saglabāšana un izmantošana, arhīva darbinieku profesionalitātes un prestiža celšana sabiedrībā. Biedrība nodibināta 1997. gada 16. maijā.

Aktualitātes

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Labdien, godātie biedri!

Izsludinām biedru sapulci šī gada 27. martā plkst. 15.00 Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā (Ukrainas neatkarības ielā 1, Rīgā).
Biedru sapulces dienaskārtība:
14.40-15.00 reģistrēšanās sapulcei;
15.05 Sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitītāju ievēlēšana;
15.10 LAB valdes ziņojums par LAB gada pārskatu;
15.30 Revīzijas komisijas atzinums par LAB gada pārskatu;
15.40 Informācija par biedru sastāvu, balsošana par jaunu biedru uzņemšanu;
15.50 Lemšana par biedru naudas paaugstināšanu;
16.00-17.00 Sapulces noslēgums, kopīgas sarunas pie kafijas.

Biedriem būs iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīciju gida pavadībā. Tiks organizētas divas grupas – plkst.14.00 un 14.15 (katrā 25 cilvēki). Ekspozīciju varēs aplūkot arī bez gida pirms vai pēc oficiālās sapulces daļas. Biļetes apmaksā biedrība.

!! Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu par Jūsu dalību biedru sapulcē līdz 18.martam (ieskaitot): https://forms.gle/GiDKrsoJKUk8u1LeA

Ja uz kopsapulci nesapulcēsies biedru kvorums (vairāk nekā puse no biedriem), tad, pamatojoties uz biedrības statūtu punktu 7.5. (pēc valdes iniciatīvas), uzreiz tiks sasaukta arī biedrības ārkārtas biedru sapulce, lai izskatītu paredzētos jautājumus. Šī sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi latvijasarhivistubiedriba@inbox.lv, sazinieties ar valdes priekšsēdētāju L.Kabakovu (t.28239566) vai ar savas šūniņas pārstāvi biedrībā.

Aicinām ikvienu interesentu, kura darba dzīve vai interešu joma saistīta ar arhīvu jomu, iestāties Latvijas arhīvistu biedrībā, sniedzot savu ieguldījumu jomas izaugsmē, piedaloties diskusijās, projektos un dibinot sev jaunus un noderīgus kontaktus! Vairāk informācijas par iestāšanos biedrībā šeit: https://arhivistubiedriba.lv/par-biedribu/ka-klut-par-biedru/

Tiekamies!!

Ar cieņu
Latvijas arhīvistu biedrības valde


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Labdien, cienījamie biedri!

Izsludinām biedru sapulci šī gada 28. martā plkst. 12.00 mākslas centrā "Zuzeum" (Lāčplēša ielā 101, Rīgā).
Biedru sapulces dienaskārtība:
11.45-12.10 reģistrēšanās sapulcei;
12.10 Sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitītāju ievēlēšana;
12.20 LAB valdes priekšsēdētājas L.Kabakovas ziņojums par LAB gada pārskatu;
12.35 Revīzijas komisijas atzinums par LAB gada pārskatu;
12.50 Informācija par biedru sastāvu
13.00 Sapulces noslēgums.

Pēc biedru sapulces oficiālās daļas biedriem būs iespēja iepazīties ar mākslas centra "Zuzeum" kolekciju gida pavadībā. Biļetes apmaksā biedrība. Ja piederat kādai no aptaujas anketā minētajām sabiedrības grupām, būs jāuzrāda apliecība.

! Lūdzam aizpildīt aptaujas anketu par Jūsu dalību biedru sapulcē līdz  19.martam (ieskaitot): https://forms.office.com/e/NkMsEjt09e

Ja uz kopsapulci nesapulcēsies biedru kvorums (vairāk nekā puse no biedriem), tad, pamatojoties uz biedrības statūtu punktu 7.5. (pēc valdes iniciatīvas), uzreiz tiks sasaukta arī biedrības ārkārtas biedru sapulce, lai izskatītu paredzētos jautājumus. Šī sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.
Sīkāka informācija par mākslas centra apmeklējuma norisi vēl sekos.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi latvijasarhivistubiedriba@inbox.lv, sazinieties ar valdes priekšsēdētāju L.Kabakovu (t.28239566) vai ar savas šūniņas pārstāvi biedrībā.

Uz tikšanos!!

Ar cieņu
Latvijas arhīvistu biedrības valde


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce un 25 gadu jubilejas svinības 19. maijā

2022. gada 16. maijā apritēs 25 gadi kopš Latvijas arhīvistu biedrības dibināšanas. Aicinām visus biedrus tikties Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulcē un 25 gadu jubilejas svinībās Kultūras centrā “Ulbrokas pērle” 19. maijā!

Dienas kārtība kopsapulcei:
13.30-14.00 Reģistrēšanās kopsapulcei
14.00 Kopsapulces sākums
Sapulces vadītāja, protokolētāja u.c. ievēlēšana
Revīzijas komisijas ziņojums
LAB pārskats par 2021. gadu
Biedru uzņemšana un izslēgšana
Goda biedru sveikšana
14.30-14.45 Kopsapulces noslēgums, muzikāls priekšnesums.

Kafijas pauze

15.20-17.00 Sanāksim uz svinīgo daļu, kurā atcerēsimies LAB dibināšanas pirmsākumus, priecāsimies par fotogrāfijām no biedrības dzīves, klausīsimies fragmentus no biedru atmiņām.

!! Lūdzam aizpildīt elektronisko veidlapu par dalību kopsapulcē līdz 21.aprīlim:
https://forms.office.com/r/WMf5yD78c8

Ja uz kopsapulci nesapulcēsies biedru kvorums (vairāk nekā puse no biedriem), tad, pamatojoties uz biedrības statūtu punktu 7.5. (pēc valdes iniciatīvas), uzreiz tiks sasaukta arī biedrības ārkārtas biedru sapulce, lai izskatītu paredzētos jautājumus. Šī sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums, rakstot uz latvijasarhivistubiedriba@inbox.lv vai zvanot LAB valdes priekšsēdētājai Laurai Kabakovai mob.t.28239566, LAB valdes priekšsēdētājas vietniecei Ingai Šteingoldei mob.t. 29188861.


Latvijas valsts un sabiedrība sniedz vienotu un koordinētu palīdzību Ukrainai un Ukrainas bēgļiem!

Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, reģistrēties palidziukrainai.lv!

Ukrainas iedzīvotāji, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, lūdzu, reģistrējieties palidziukrainai.lv, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai!

Tīmekļvietnē pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.

Vienotais tālrunis +371 27380380


Latvijas arhīvistu biedrības valdes vēlēšanu rezultāti un pirmā valdes sēde

2021. gada 29. oktobrī sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce norisinājās elektroniskā vidē - Zoom platformā.

Kopsapulces dienas kārtībā bija attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par kopsapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas un darba kārtības apstiprināšanu; iepriekšējās valdes priekšsēdētājas Inga Šteingoldes ziņojums par biedrības 2021.gada darbību; biedrības valdes un revīzijas komisijas kandidātu uzrunas; attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par valdes un revīzijas komisijas vēlēšanām.

Jaunās valdes sastāvs publicēts sadaļā “Par biedrību” – “Valde”.

Ar attālinātā rakstveida balsojuma rezultātiem un uzrunām plašāk iespējams iepazīties Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces protokolā.

2021. gada 11. novembra valdes sēdē, kas norisinājās attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM platformu, notika valdes amatu sadale.

Par LAB valdes priekšsēdētāju ievēlēta Laura Kabakova (no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva biedru kopas), par valdes priekšsēdētājas vietniecēm – Inga Šteingolde (iepriekšējās valdes priekšsēdētāja) un Enija Rubina (no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta biedru kopas), sekretāres pienākumus pildīs Ilze Zaščinska (no valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju biedru kopas).

Sēdes gaitā valde vienojās par jaunā cēliena darba virzieniem un pienākumiem.


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Biedrības “Latvijas arhīvistu biedrība”, vienotais reģ. Nr. 40008029235, juridiskā adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048 (turpmāk – LAB), biedru grupa saskaņā ar Latvijas arhīvistu biedrības valdes vēlēšanu nolikumu un 2021.gada valdes vēlēšanu kārtību paziņo par balsošanas uzsākšanu un kopsapulces sasaukšanu elektroniskā vidē š.g. 29.oktobrī plkst.14.00 ZOOM platformā.

Latvijas arhīvistu biedrības valdei izvirzīti sekojoši kandidāti:

Nr.p.k.
Vēlētāju kopas nosaukums
Pārstāvju skaits valdē
Izvirzītie kandidāti (Vārds, Uzvārds)
I Uzņēmumi (t.sk. valsts kapitālsabiedrības, privātie arhīvi u.c.) 2 valdes locekļi Ervīns Kronbergs
Anita Mihējeva
II Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas 3 valdes locekļi Ilze Zaščinska
Jeļena Feofilova
Digna Bērze*
III Vidzeme–Latgale -Kurzeme–Zemgale (LNA reģionālās struktūrvienības + citi reģionu pārstāvji) 2 valdes locekļi Anda Opoļska
Gunta Zīrāpe
IV Latvijas Nacionālā arhīva administrācija 1 valdes loceklis Ginta Orinska – Spirģe
V LNA Latvijas Valsts arhīvs 1 valdes loceklis Laura Kabakova
VI LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs un Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments 2 valdes locekļi Enija Rubina
Evija Baranova
VII LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs un Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments 1 valdes loceklis Daina Celma
VIII Iepriekšējā valde (2018.-2021.g.) 1 valdes loceklis Inga Šteingolde

*Pēc Valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kopas vēlētāju vienošanās viena pārstāvja vieta valdē pārvirzīta Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas kopai

Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekļu kandidātu anketas izsūtītas uz biedru e-pasta adresēm.

Uz biedru jautājumiem pirms kopsapulces atbildes iepriekšējās valdes vārdā sniegs tās priekšsēdētāja Inga Šteingolde, bet tikai attālināt pa tālruni: 29188861 vai e-pastu: inga.steingolde@arhivi.gov.lv.

Saite uz kopsapulci:
https://us06web.zoom.us/j/84034431219?pwd=TkdVRFlhRHBDQWYvZXltWWU0LzM5UT09
Time: Oct 29, 2021 02:00 PM Helsinki
Meeting ID: 840 3443 1219
Passcode: 048705

Kopsapulces darba kārtība:

 • 1. Kopsapulces atklāšana.
 • 2. Ziņojums par kopsapulces dalībnieku reģistrācijas rezultātiem.
 • 3. Attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par
  • kopsapulces vadītāja apstiprināšanu;
  • balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu;
  • kopsapulces protokolista apstiprināšanu;
  • kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu.
 • 4. Valdes vēlēšanu attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana.
 • 5. Revīzijas komisijas vēlēšanu attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana.
 • 6. Citi jautājumi.
 • 7. Kopsapulces slēgšana.

Lūdzam rakstveidā pirms sapulces aizpildīt balsojuma veidlapu un to nosūtīt

 • elektroniski uz e-pasta adresi: info@arhivistubiedriba.lv, vai
 • papīra formā uz pasta adresi: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas saņemtas līdz 2021.gada 29.oktobra plkst. 12.00.

Balsošanas veidlapa šeit.


Latvijas arhīvistu biedrības valdes vēlēšanas

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. pantam, lai aizsargātu biedru un sabiedrības veselību kopumā biedrības “Latvijas arhīvistu biedrība”, vienotais reģ. nr. 40008029235, juridiskā adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048 (turpmāk – LAB) valdes vēlēšanas notiks attālināti.

Valdes vēlēšanu nolikums šeit
Latvijas arhīvistu biedrības 2021.gada valdes vēlēšanu kārtība šeit

Atbildes uz jautājumiem par vēlēšanu norisi sniedz iepriekšējās valdes priekšsēdētāja Inga Šteingolde pa tālruni: 29188861 vai e-pastu: inga.steingolde@arhivi.gov.lv


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Ceturtdien, 2021. gada 20. maijā sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce norisinājās elektroniskā vidē - Zoom platformā.

Kopsapulces dienas kārtībā bija attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par kopsapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas un darba kārtības apstiprināšanu; iepriekšējās valdes priekšsēdētājas Inga Šteingoldes ziņojums par biedrības 2020.gada darbību; attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par 2020.gada pārskata apstiprināšanu, biedru izslēgšanu/ apstiprināšanu un Facebook grupas konta uzturēšanu; diskusija par biedrības valdes vēlēšanām un idejām par biedrības darbības aktivizēšanu. Ar attālinātā rakstveida balsojuma rezultātiem un diskusiju plašāk iespējams iepazīties Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces protokolā.


Paziņojums par LAB biedru kārtējās sapulces sasaukšanu

Biedrības “Latvijas arhīvistu biedrība”, vienotais reģ. nr. 40008029235, juridiskā adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048 (turpmāk – LAB), biedru grupa sasauc un paziņo, ka LAB biedru kārtējā sapulce notiks elektroniskā vidē 2021.gada 20.maijā plkst. 12.00 ZOOM platformā.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma (turpmāk – Likuma) 37.pantam, lai aizsargātu biedru un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus biedrus sapulcē piedalīties attālināti, rakstveidā pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kura kopā ar kopsapulces dokumentiem visiem biedriem būs pieejama ne vēlāk kā no 2021.gada 5.maija.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” biedru sapulces norise ir iespējama tikai ārtelpās, un saskaņā ar Likuma 37.pantu tās laikā faktiski tiks tikai apkopoti un paziņoti attālināti rakstveidā nodoto balsojumu rezultāti.

Uz biedru jautājumiem pirms kopsapulces atbildes iepriekšējās valdes vārdā sniegs tās priekšsēdētāja Inga Šteingolde, bet tikai attālināt pa tālruni: 29188861 vai e-pastu: inga.steingolde@arhivi.gov.lv.

Saite uz kopsapulci:
https://zoom.us/j/92821074159?pwd=cDR2NThrbkVOckNzQ1d0SjlLRHFsQT09

LAB biedru grupas š.g. 14.aprīļa tiešsaites platformā ZOOM notikušajā sapulcē apstiprināta šāda kopsapulces darba kārtība:

 1. Kopsapulces atklāšana.
 2. Ziņojums par kopsapulces dalībnieku reģistrācijas rezultātiem.
 3. Attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par
  • kopsapulces vadītāja apstiprināšanu;
  • balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu;
  • kopsapulces protokolista apstiprināšanu;
  • kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu.
 4. Ziņojums par biedrības 2020.gada darbību.
 5. Attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par
  • 2020.gada pārskata apstiprināšanu;
  • par biedru izslēgšanu/ apstiprināšanu.
  • Facebook grupas konta uzturēšanu.
 6. Diskusija par biedrības valdes vēlēšanām.
 7. Citi jautājumi.
 8. Kopsapulces slēgšana.

Lūdzam rakstveidā pirms sapulces aizpildīt balsojuma veidlapu un to nosūtīt

 • elektroniski uz e-pasta adresi: info@arhivistubiedriba.lv, vai
 • papīra formā uz pasta adresi: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas saņemtas līdz 2021.gada 19.maija plkst. 12.00.

Izskatāmo jautājumu pamatojošie dokumenti


Izdots unikāls pētījums Latvijas vēsturē "Latvijas arheogrāfija"

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Ceļojums pagātnē ar mākslinieku Jūliusu Dēringu (1818–1898)

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Iznācis kārtējais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Izdevuma cena EUR 3,88. Jaunāko un iepriekšējos „Latvijas Arhīvi” numurus, kā arī citus izdevumus iespējams iegādāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16, 111. kabinetā arhīva darba laikā.


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

2019. gada Valsts kultūrkapitāla fonda otrajā projektu konkursā saņemts atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības pieteiktajam projektam "Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš". Projekta ietvaros plānots sagatavot Latvijas Neatkarības karam (1918-1920) veltītā dokumentu krājuma otro daļu, kas būs veltīta periodam no 1919. gada 16. aprīļa līdz 1919. gada 10. jūlijam. Dokumentu krājumā tiks ievietoti aptuveni 200 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabātie dokumenti (lielākā daļa līdz šim nepublicēti), grāmatu papildinās notikumu hronika un personu rādītājs.


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce notiks 2019. gada 21.martā plkst. 13.00 Mencendorfa nama Ekspozīciju zālē, Grēcinieku ielā 18 (ieeja no Kungu ielas), Rīgā.

Kopsapulces darba kārtība:

 • plkst. 12.00-13.00 Reģistrācija, biedru naudu nomaksa
 • plkst. 13.00-14.00 Kopsapulce
  • Biedru uzņemšana un izslēgšana
  • Pārskats par biedrības darbību 2018.gadā
  • Revīzijas komisijas ziņojums
 • plkst. 14.00- 15.00 Seminārs „VDK dokumenti kā vēstures avots" -
  • Latvijas Nacionālā arhīva arhīva eksperta Aināra Bambala ievadvārdi
  • Latvijas Nacionālā arhīva vecākā eksperta Ginta Zelmeņa un bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) vadītāja Induļa Zālītes stāstījums
 • plkst. 15.00 – 16.00 Kafija un sarunas Mencendorfa nama 1.stāva zālē

Atgādinām par biedru naudas maksu. Būs iespējas samaksāt Mencendorfa namā, bet labāk to izdarīt internetbankā.
Rekvizīti: Latvijas arhīvistu biedrība
Reģistrācijas numurs 40008029235
Konta numurs LV67UNLA0002003469221
AS “SEB banka”
Biedrības biedrus lūdzam paziņot par savu ierašanos līdz 20.martam, uz e-pasta adresi inga.steingolde@arhivi.gov.lv


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

Valsts kultūrkapitāla fonda 2019. gada 1. konkursā atbalstīts Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtais projekts "Izdevums "Latvijas arhīvi 2019".


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Žurnālu iespējams iegādāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā.

Izdevuma cena EUR 5,17.

Saturs šeit.


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” izstrādes procesā

 1. Dokumenta veids Likumprojekts
 2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Arhīvu likumā
 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Kultūras politikas joma; valsts politika dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
 4. Dokumenta mērķgrupas Fiziskas personas, privāto tiesību juridiskas personas, sabiedriskas organizācijas, institūcijas saskaņā ar Arhīvu likuma 1.panta 16.punktu, privāti akreditēti arhīvi.
 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekta mērķis ir saskaņot nacionālo normatīvo aktu līmenī prasības par fizisko personu datu apstrādi nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentos atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, līdzsvarojot sabiedrības intereses izmantot nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus ar datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību. Likumprojekta izstrāde veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) „Likumprojekts „Personu datu apstrādes likums”” 4.punktā noteikto uzdevumu. Ar Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas noteica īpašus fizisko personu apstrādes nosacījumus. Ar likumprojektu paredzēts iekļaut līdzvērtīgu tiesisko regulējumu Arhīvu likumā, kāds tas bija Fizisko personu datu aizsardzības likumā, noteikt noteikumus un atbildību par fizisko personu datu izmantošanu vispārpieejamos (publiskos) dokumentos un noteikt dokumentu izmantotāju norādāmos personas datus dokumentu izmantošanas pieprasījumos.
 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada novembrī.
 7. Dokumenti Likumprojekts „Grozījumi Arhīvu likumā” uz 2 lp. Likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 23 lp.
 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.
 9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 31.oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Vija.Ozola@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasts adresi.
 10. Cita informācija nav
 11. Atbildīgā amatpersona Latvijas Nacionālā arhīva juriskonsulte Vija Ozola, (tālr. 28811691, e-pasts: Vija.Ozola@arhivi.gov.lv )


Latvijas Nacionālais arhīvs atklāj vietnes „Redzi, dzirdi Latviju!” skaņas ierakstu moduli un vietnes versiju angļu valodā

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektiem

Valsts kultūrkapitāla 2. kultūras projektu konkursā atbalstīti Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtie projekti: „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” un publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”. Projekta „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” ietvaros plānots organizēt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva ikgadējos zinātniskos lasījumus. Savukārt realizējot projektu „Publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”” tiks organizēta avotu izdevuma sagatavošana un prezentācija kā arī publikācijai un Kurzemes Provinces muzejam veltītas izstādes sagatavošana.


Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas arhīvistu biedrība aicina piedalīties profesionālās pilnveides pasākumā “Arhīvu pakalpojumi digitālajā laikmetā”.

Pasākums notiks 2018. gada 8.jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, Rīgā.

Darba kārtību skatīt šeit.


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Klajā nācis žurnāla "Latvijas Arhīvi" 2017. gada 3/4 numurs.

Žurnāla saturs pieejams: http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198

Izdevumu iespējams iegadāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Žurnāla cena: EUR 5,14