Latvijas arhīvistu biedrība
Latvijas arhīvistu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu arhīvu un lietvedības darbinieki, kā arī vēsturnieki un novadpētnieki, kuriem rūp paaudžu radīto dokumentālo bagātību saglabāšana un izmantošana, arhīva darbinieku profesionalitātes un prestiža celšana sabiedrībā. Biedrība nodibināta 1997. gada 16. maijā.

Aktualitātes

Felicita Raslava – Latvijas Arhīvistu biedrības pirmā valdes priekšsēdētāja

2022. gadā apritēs 25 gadi kopš Latvijas Arhīvistu biedrības dibināšanas. 12 gadus no tiem biedrību vadīja Felicita Raslava. Viņa par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēta jaundibinātās biedrības pirmajā valdes sēdē 1997. gadā, pēc tam ievēlēta atkārtoti vairākkārt.

2017. gadā, atzīmējot biedrības pastāvēšanas 20 gadus, tika izvēlēti pirmie biedrības GODA BIEDRI. Pirmā no tiem - Felicita Raslava.

2021. gada 14. novembrī biedrības valdes vārdā valdes locekle Digna Bērze sirsnīgā telefona sarunā apsveica Felicitu Raslavu 80. jubilejā. Siguldas zonālā valsts arhīva kolēģi apciemoja jubilāri un pasniedza biedrības sūtīto puķu pušķi.

Pirms divdesmit gadiem žurnālā “Latvijas arhīvi”, sadaļā personālijas ir publicētas kolēģu domas par Felicitu Raslavu rakstā - “Neticam, ka 60!” Atgādināsim šīs domas un tā būs patīkama “atlkalredzēšanās” tiem, kas savulaik ir bijuši Felicitas kolēģi un viņas vadībā darbojušies biedrībā, pārējiem - iespēja no jauna iepazīt biedrības pirmo priekšsēdētāju Felicitu Raslavu.

Asma Šķice: pirmie vārdi, kurus pasaka ikviens, kas pazīst Felicitu Raslavu ir - zinoša, enerģiska, darbīga, atsaucīga, prasīga pret sevi un citiem. Gan grūtos dzīves un darba brīžos, gan arī ikdienā viņas galvenais moto: “kaut kas tak jādara, lai tā lieta kust”. Ilgus gadus vadījusi arhīvu (37). 8 gadus vadījusi Allažu pagastu. Strādājot arhīvā, mācījusies Maskavas arhīvu institūtā un 1975. gadā ieguvusi vēsturnieka arhīvista specialitāti.

Ligita Veismane: ..strādājot kopā ar Felicitu Raslavu ir bijuši dažādi brīži. Kopā esam pārcilājušas simtiem tūkstošu arhīva lietu, darbus esam veikušas pēc labākās sirdsapziņas; jumtu stutējušas, sportojušas, viesos pie kolēģēm braukušas un ciemiņus savās mājās uzņēmušas… un vēl, un vēl daudz ko citu darījušas … Un vienmēr kopā ar mums ir bijusi arī “pulka meita” - Dēzija. To visu nevarētu veikt, ja nebūtu Felicitas zināšanu un radošā gara, enerģijas un dzīvesprieka, prasīguma un arī uzticēšanās. Atbalsts ikvienam izaugt savā darbā ir sekmējis lieliska kolektīva izveidošanos.

Ina Samoilova: Uzņēmība, gudrība, enerģija, humors – tā ir tikai maza daļa no Felicitas iekšējā potenciāla, ar kuru mēs saskaramies ikdienas darbā. Cilvēkam – jāatbild, jautājumam – jārod atbilde! Tāda ir Felicita, visa viņas būtība izstaro spēku un apņēmību tikt galā ar jebkuru dzīves uzlikto pārbaudījumu. Tādēļ arī katrs, kurš nonāk saskarsmē ar Felicitu, sapurinās, saslienas un uz dzīvi raugās optimistiskāk, jo savādāk nevar…

Inta Jaunzeme: Mūsu direktore ir ar lielām darba spējām un vienmēr ar jaunām idejām. Mērķtiecīga, īsteno savus nodomus, kuri ir objektīvi un izsvērti. Tajā pašā laikā, lai sasniegtu mērķi, ir gatava kompromisiem. Sadzīvē atsaucīga, saprotoša un izpalīdzīga. Personīgajā dzīvē ir ļoti ģimeniska, ko cenšas ieaudzināt arī citos kolektīva locekļos, rīkojot kopīgus pasākumus kopā ar darbinieku ģimenēm.

Rita Malailo: ..esmu iepazinusi mūsu direktori Felicitu Raslavu kā atsaucīgu un izpalīdzīgu cilvēku, pie viņas vienmēr var griezties ar dažādiem neskaidriem jautājumiem..

Lillija Andrejonoka: Ir visādi gājis un visādi bijis… Mūs abas vienojis darbs valsts arhīvā no 1969. gada un dziesma dažādos žanros vairāk kā 20 gadu garumā, sākot no Siguldas estrādes ansambļa līdz folkloras ansamblim “Senleja”. Un droši vien, ka dažu labu radušos nesaprašanos dziesma palīdzējusi izlīdzināt. Ir visādi gājis un tas nemaz nav slikti… Novēlu saglabāt mirkļa prieku kopā ar saviem mīļajiem, spēku darba ikdienā un veselību – stipru, stipru! Kamēr cilvēks dzied, viņš dzīvo!

Biruta Marksa: Enerģiska, aktīva, mērķtiecīga, izdomas bagāta, komunikabla, prot runāt un darīt, vērā ņemama personība, kuru Vidzemes novada arhīvisti jau pirms Latvijas Arhīvistu biedrības nodibināšanas uzskatīja un uzskata joprojām par savu līderi. Kopš biedrības nodibināšanas Felicitas kundzei ir nācies aizstāvēt arhīvistu intereses Saeimas komisijā, pie tieslietu un kultūras ministriem, prezentēt biedrību Latvijas arhīvistu svētkos un citos pasākumos, rosināt valdes locekļus pieņemt konstruktīvus un vajadzīgus lēmumus, lai celtu arhīvistu statusu un prestižu sabiedrībā.

Andris Imaks: Pirmā tikšanās neko labu nesolīja. Saprašanās nāca vēlāk, kad jaunā ēka tika izveidota gandrīz no jauna, pielāgojot to arhīva vajadzībām. Sapratām, ka esam darbinieki, kas apzinās katrs savu uzdevumu kopīgā darba veikšanā. Spērām soli pretim viens otram un saprašanās nāca pati par sevi. Felicita Raslava ir patīkama kolēģe, ar kuru kopā viegli strādāt – bez diktāta no augšas ar rīkojumu kaudzi. Cilvēks, kas darbā ieliek sirdi un gaida to arī no citiem. Esot kopā sporta svētkos, redzēju, ka viņa prot organizēt gan sava kolektīva, gan arī visas sistēmas darbinieku kopējo atpūtu. Cilvēks savā vietā. Tā var teikt par Siguldas zonālā valsts arhīva direktori Felicitu Raslavu.

Ainārs Bambals: Felicitu Raslavu pazīstu jau vairākus gadus kā prasmīgu Siguldas zonālā valsts arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības vadītāju. Laba organizatore. Pazīstu viņu arī no neformālās puses, kā kārtīgu latviešu sievieti, lielisku namamāti un saimnieci. Pilna spēka un enerģijas. Optimiste. Vienmēr pateiks kolēģim labu, uzmundrinošu vārdu, neliegs padomu. Viens kolosāls arhīva cilvēks.

Lai gan bija vēl pilna spēka un optimisma, ilggadējā Arhīvistu biedrības vadītāja 2009. gadā nolēma dot iespēju biedrības vadību uzņemties kādam no jaunākās paaudzes biedriem. Pēc pieciem gadiem Felicita Raslava arī nolēma doties pelnītajā atpūtā.

Par to, kā Felicitai Raslavai klājies no tā laika līdz šim, ceram uzzināt pavisam drīz. Tiklīdz būs iespēja, tiksimies ar Felicitu Raslavu – iztaujāsim, uzklausīsim un pastāstīsim jums.

Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekle
un Cēsu zonālā arhīva vecākā eksperte
dokumentu saglabāšanas un izmantošanas darbā
Anda Opoļska

F.Raslava Latvijas Arhīvistu biedrības 20 gadu jubilejas pasākumā, 16.05.2017. fotogrāfs Ojārs Jansons/LNA


Latvijas arhīvistu biedrības valdes vēlēšanu rezultāti un pirmā valdes sēde

2021. gada 29. oktobrī sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce norisinājās elektroniskā vidē - Zoom platformā.

Kopsapulces dienas kārtībā bija attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par kopsapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas un darba kārtības apstiprināšanu; iepriekšējās valdes priekšsēdētājas Inga Šteingoldes ziņojums par biedrības 2021.gada darbību; biedrības valdes un revīzijas komisijas kandidātu uzrunas; attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par valdes un revīzijas komisijas vēlēšanām.

Jaunās valdes sastāvs publicēts sadaļā “Par biedrību” – “Valde”.

Ar attālinātā rakstveida balsojuma rezultātiem un uzrunām plašāk iespējams iepazīties Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces protokolā.

2021. gada 11. novembra valdes sēdē, kas norisinājās attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM platformu, notika valdes amatu sadale.

Par LAB valdes priekšsēdētāju ievēlēta Laura Kabakova (no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva biedru kopas), par valdes priekšsēdētājas vietniecēm – Inga Šteingolde (iepriekšējās valdes priekšsēdētāja) un Enija Rubina (no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta biedru kopas), sekretāres pienākumus pildīs Ilze Zaščinska (no valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju biedru kopas).

Sēdes gaitā valde vienojās par jaunā cēliena darba virzieniem un pienākumiem.


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Biedrības “Latvijas arhīvistu biedrība”, vienotais reģ. Nr. 40008029235, juridiskā adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048 (turpmāk – LAB), biedru grupa saskaņā ar Latvijas arhīvistu biedrības valdes vēlēšanu nolikumu un 2021.gada valdes vēlēšanu kārtību paziņo par balsošanas uzsākšanu un kopsapulces sasaukšanu elektroniskā vidē š.g. 29.oktobrī plkst.14.00 ZOOM platformā.

Latvijas arhīvistu biedrības valdei izvirzīti sekojoši kandidāti:

Nr.p.k.
Vēlētāju kopas nosaukums
Pārstāvju skaits valdē
Izvirzītie kandidāti (Vārds, Uzvārds)
I Uzņēmumi (t.sk. valsts kapitālsabiedrības, privātie arhīvi u.c.) 2 valdes locekļi Ervīns Kronbergs
Anita Mihējeva
II Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas 3 valdes locekļi Ilze Zaščinska
Jeļena Feofilova
Digna Bērze*
III Vidzeme–Latgale -Kurzeme–Zemgale (LNA reģionālās struktūrvienības + citi reģionu pārstāvji) 2 valdes locekļi Anda Opoļska
Gunta Zīrāpe
IV Latvijas Nacionālā arhīva administrācija 1 valdes loceklis Ginta Orinska – Spirģe
V LNA Latvijas Valsts arhīvs 1 valdes loceklis Laura Kabakova
VI LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs un Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments 2 valdes locekļi Enija Rubina
Evija Baranova
VII LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs un Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments 1 valdes loceklis Daina Celma
VIII Iepriekšējā valde (2018.-2021.g.) 1 valdes loceklis Inga Šteingolde

*Pēc Valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kopas vēlētāju vienošanās viena pārstāvja vieta valdē pārvirzīta Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas kopai

Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekļu kandidātu anketas izsūtītas uz biedru e-pasta adresēm.

Uz biedru jautājumiem pirms kopsapulces atbildes iepriekšējās valdes vārdā sniegs tās priekšsēdētāja Inga Šteingolde, bet tikai attālināt pa tālruni: 29188861 vai e-pastu: inga.steingolde@arhivi.gov.lv.

Saite uz kopsapulci:
https://us06web.zoom.us/j/84034431219?pwd=TkdVRFlhRHBDQWYvZXltWWU0LzM5UT09
Time: Oct 29, 2021 02:00 PM Helsinki
Meeting ID: 840 3443 1219
Passcode: 048705

Kopsapulces darba kārtība:

 • 1. Kopsapulces atklāšana.
 • 2. Ziņojums par kopsapulces dalībnieku reģistrācijas rezultātiem.
 • 3. Attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par
  • kopsapulces vadītāja apstiprināšanu;
  • balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu;
  • kopsapulces protokolista apstiprināšanu;
  • kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu.
 • 4. Valdes vēlēšanu attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana.
 • 5. Revīzijas komisijas vēlēšanu attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana.
 • 6. Citi jautājumi.
 • 7. Kopsapulces slēgšana.

Lūdzam rakstveidā pirms sapulces aizpildīt balsojuma veidlapu un to nosūtīt

 • elektroniski uz e-pasta adresi: info@arhivistubiedriba.lv, vai
 • papīra formā uz pasta adresi: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas saņemtas līdz 2021.gada 29.oktobra plkst. 12.00.

Balsošanas veidlapa šeit.


Latvijas arhīvistu biedrības valdes vēlēšanas

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. pantam, lai aizsargātu biedru un sabiedrības veselību kopumā biedrības “Latvijas arhīvistu biedrība”, vienotais reģ. nr. 40008029235, juridiskā adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048 (turpmāk – LAB) valdes vēlēšanas notiks attālināti.

Valdes vēlēšanu nolikums šeit
Latvijas arhīvistu biedrības 2021.gada valdes vēlēšanu kārtība šeit

Atbildes uz jautājumiem par vēlēšanu norisi sniedz iepriekšējās valdes priekšsēdētāja Inga Šteingolde pa tālruni: 29188861 vai e-pastu: inga.steingolde@arhivi.gov.lv


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Ceturtdien, 2021. gada 20. maijā sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce norisinājās elektroniskā vidē - Zoom platformā.

Kopsapulces dienas kārtībā bija attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par kopsapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas un darba kārtības apstiprināšanu; iepriekšējās valdes priekšsēdētājas Inga Šteingoldes ziņojums par biedrības 2020.gada darbību; attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par 2020.gada pārskata apstiprināšanu, biedru izslēgšanu/ apstiprināšanu un Facebook grupas konta uzturēšanu; diskusija par biedrības valdes vēlēšanām un idejām par biedrības darbības aktivizēšanu. Ar attālinātā rakstveida balsojuma rezultātiem un diskusiju plašāk iespējams iepazīties Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulces protokolā.


Paziņojums par LAB biedru kārtējās sapulces sasaukšanu

Biedrības “Latvijas arhīvistu biedrība”, vienotais reģ. nr. 40008029235, juridiskā adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048 (turpmāk – LAB), biedru grupa sasauc un paziņo, ka LAB biedru kārtējā sapulce notiks elektroniskā vidē 2021.gada 20.maijā plkst. 12.00 ZOOM platformā.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma (turpmāk – Likuma) 37.pantam, lai aizsargātu biedru un sabiedrības veselību kopumā, aicinām visus biedrus sapulcē piedalīties attālināti, rakstveidā pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kura kopā ar kopsapulces dokumentiem visiem biedriem būs pieejama ne vēlāk kā no 2021.gada 5.maija.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” biedru sapulces norise ir iespējama tikai ārtelpās, un saskaņā ar Likuma 37.pantu tās laikā faktiski tiks tikai apkopoti un paziņoti attālināti rakstveidā nodoto balsojumu rezultāti.

Uz biedru jautājumiem pirms kopsapulces atbildes iepriekšējās valdes vārdā sniegs tās priekšsēdētāja Inga Šteingolde, bet tikai attālināt pa tālruni: 29188861 vai e-pastu: inga.steingolde@arhivi.gov.lv.

Saite uz kopsapulci:
https://zoom.us/j/92821074159?pwd=cDR2NThrbkVOckNzQ1d0SjlLRHFsQT09

LAB biedru grupas š.g. 14.aprīļa tiešsaites platformā ZOOM notikušajā sapulcē apstiprināta šāda kopsapulces darba kārtība:

 1. Kopsapulces atklāšana.
 2. Ziņojums par kopsapulces dalībnieku reģistrācijas rezultātiem.
 3. Attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par
  • kopsapulces vadītāja apstiprināšanu;
  • balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu;
  • kopsapulces protokolista apstiprināšanu;
  • kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu.
 4. Ziņojums par biedrības 2020.gada darbību.
 5. Attālinātā rakstveida balsojuma rezultātu paziņošana par
  • 2020.gada pārskata apstiprināšanu;
  • par biedru izslēgšanu/ apstiprināšanu.
  • Facebook grupas konta uzturēšanu.
 6. Diskusija par biedrības valdes vēlēšanām.
 7. Citi jautājumi.
 8. Kopsapulces slēgšana.

Lūdzam rakstveidā pirms sapulces aizpildīt balsojuma veidlapu un to nosūtīt

 • elektroniski uz e-pasta adresi: info@arhivistubiedriba.lv, vai
 • papīra formā uz pasta adresi: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas saņemtas līdz 2021.gada 19.maija plkst. 12.00.

Izskatāmo jautājumu pamatojošie dokumenti


Izdots unikāls pētījums Latvijas vēsturē "Latvijas arheogrāfija"

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Ceļojums pagātnē ar mākslinieku Jūliusu Dēringu (1818–1898)

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Iznācis kārtējais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Izdevuma cena EUR 3,88. Jaunāko un iepriekšējos „Latvijas Arhīvi” numurus, kā arī citus izdevumus iespējams iegādāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16, 111. kabinetā arhīva darba laikā.


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

2019. gada Valsts kultūrkapitāla fonda otrajā projektu konkursā saņemts atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības pieteiktajam projektam "Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš". Projekta ietvaros plānots sagatavot Latvijas Neatkarības karam (1918-1920) veltītā dokumentu krājuma otro daļu, kas būs veltīta periodam no 1919. gada 16. aprīļa līdz 1919. gada 10. jūlijam. Dokumentu krājumā tiks ievietoti aptuveni 200 Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabātie dokumenti (lielākā daļa līdz šim nepublicēti), grāmatu papildinās notikumu hronika un personu rādītājs.


Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce notiks 2019. gada 21.martā plkst. 13.00 Mencendorfa nama Ekspozīciju zālē, Grēcinieku ielā 18 (ieeja no Kungu ielas), Rīgā.

Kopsapulces darba kārtība:

 • plkst. 12.00-13.00 Reģistrācija, biedru naudu nomaksa
 • plkst. 13.00-14.00 Kopsapulce
  • Biedru uzņemšana un izslēgšana
  • Pārskats par biedrības darbību 2018.gadā
  • Revīzijas komisijas ziņojums
 • plkst. 14.00- 15.00 Seminārs „VDK dokumenti kā vēstures avots" -
  • Latvijas Nacionālā arhīva arhīva eksperta Aināra Bambala ievadvārdi
  • Latvijas Nacionālā arhīva vecākā eksperta Ginta Zelmeņa un bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) vadītāja Induļa Zālītes stāstījums
 • plkst. 15.00 – 16.00 Kafija un sarunas Mencendorfa nama 1.stāva zālē

Atgādinām par biedru naudas maksu. Būs iespējas samaksāt Mencendorfa namā, bet labāk to izdarīt internetbankā.
Rekvizīti: Latvijas arhīvistu biedrība
Reģistrācijas numurs 40008029235
Konta numurs LV67UNLA0002003469221
AS “SEB banka”
Biedrības biedrus lūdzam paziņot par savu ierašanos līdz 20.martam, uz e-pasta adresi inga.steingolde@arhivi.gov.lv


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

Valsts kultūrkapitāla fonda 2019. gada 1. konkursā atbalstīts Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtais projekts "Izdevums "Latvijas arhīvi 2019".


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Žurnālu iespējams iegādāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā Slokas ielā 16, Rīgā.

Izdevuma cena EUR 5,17.

Saturs šeit.


Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” izstrādes procesā

 1. Dokumenta veids Likumprojekts
 2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Arhīvu likumā
 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Kultūras politikas joma; valsts politika dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.
 4. Dokumenta mērķgrupas Fiziskas personas, privāto tiesību juridiskas personas, sabiedriskas organizācijas, institūcijas saskaņā ar Arhīvu likuma 1.panta 16.punktu, privāti akreditēti arhīvi.
 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekta mērķis ir saskaņot nacionālo normatīvo aktu līmenī prasības par fizisko personu datu apstrādi nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentos atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām, līdzsvarojot sabiedrības intereses izmantot nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentus ar datu subjekta tiesībām uz datu aizsardzību. Likumprojekta izstrāde veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) „Likumprojekts „Personu datu apstrādes likums”” 4.punktā noteikto uzdevumu. Ar Fizisko personu datu apstrādes likuma spēkā stāšanos spēku zaudēja Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas noteica īpašus fizisko personu apstrādes nosacījumus. Ar likumprojektu paredzēts iekļaut līdzvērtīgu tiesisko regulējumu Arhīvu likumā, kāds tas bija Fizisko personu datu aizsardzības likumā, noteikt noteikumus un atbildību par fizisko personu datu izmantošanu vispārpieejamos (publiskos) dokumentos un noteikt dokumentu izmantotāju norādāmos personas datus dokumentu izmantošanas pieprasījumos.
 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu plānots pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada novembrī.
 7. Dokumenti Likumprojekts „Grozījumi Arhīvu likumā” uz 2 lp. Likumprojekta „Grozījumi Arhīvu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 23 lp.
 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli par Likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 punktam.
 9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli par Likumprojektu rakstiski var iesniegt līdz 2018.gada 31.oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Vija.Ozola@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Likumprojektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasts adresi.
 10. Cita informācija nav
 11. Atbildīgā amatpersona Latvijas Nacionālā arhīva juriskonsulte Vija Ozola, (tālr. 28811691, e-pasts: Vija.Ozola@arhivi.gov.lv )


Latvijas Nacionālais arhīvs atklāj vietnes „Redzi, dzirdi Latviju!” skaņas ierakstu moduli un vietnes versiju angļu valodā

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektiem

Valsts kultūrkapitāla 2. kultūras projektu konkursā atbalstīti Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtie projekti: „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” un publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”. Projekta „Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” ietvaros plānots organizēt Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva ikgadējos zinātniskos lasījumus. Savukārt realizējot projektu „Publikācija sērijā “Vēstures Avoti”: “Iepazīstot Latviju. Mākslinieka Jūliusa Dēringa ceļojumu piezīmes. 19. gs. 2. puse”” tiks organizēta avotu izdevuma sagatavošana un prezentācija kā arī publikācijai un Kurzemes Provinces muzejam veltītas izstādes sagatavošana.


Latvijas Nacionālais arhīvs, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas arhīvistu biedrība aicina piedalīties profesionālās pilnveides pasākumā “Arhīvu pakalpojumi digitālajā laikmetā”.

Pasākums notiks 2018. gada 8.jūnijā plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, Rīgā.

Darba kārtību skatīt šeit.


Iznācis jaunais žurnāla "Latvijas Arhīvi" numurs

Klajā nācis žurnāla "Latvijas Arhīvi" 2017. gada 3/4 numurs.

Žurnāla saturs pieejams: http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?&198

Izdevumu iespējams iegadāties Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Žurnāla cena: EUR 5,14