Latvijas arhīvistu biedrība
Latvijas arhīvistu biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienojušies valsts, pašvaldību un privāto tiesību juridisko personu arhīvu un lietvedības darbinieki, kā arī vēsturnieki un novadpētnieki, kuriem rūp paaudžu radīto dokumentālo bagātību saglabāšana un izmantošana, arhīva darbinieku profesionalitātes un prestiža celšana sabiedrībā. Biedrība nodibināta 1997. gada 16. maijā.

Aktualitātes

20. martā Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce

Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce notiks 2018. gada 20. martā plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas konferenču zālē Ķīpsalā, Paula Valdena ielā 5, Rīgā.

Kopsapulces darba kārtība:
plkst. 11.30-12.00 Reģistrācija, biedru naudu nomaksa

plkst. 12.00-14.00 Kopsapulce
Biedru uzņemšana un izslēgšana
Pārskats par biedrības darbību 2017. gadā
Revīzijas komisijas ziņojums
Debates
Biedrības valdes vēlēšanas


plkst. 14.00- 15.00 Gājiens uz LNA Latvijas Valsts Vēstures arhīvu Slokas ielā 16, Rīgā.

Kafijas pauze.

plkst. 15.00 izdevuma „Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta - 20. gs. sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā” prezentācija.

Lūgums paziņot par savu ierašanos uz kopsapulci līdz 2018. gada 16. martam uz e-pasta adresi Linda.Plesa@arhivi.gov.lv


Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektiem

Latvijas arhīvistu biedrība ir saņēmusi finansiālu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda 2018. gada 1. konkursā projekta „Izdevums Latvijas Arhīvi 2018” un projekta „Latvijas neatkarības karš 1918-1920 LNA dokumentos” realizācijai. Ar sniegto atbalstu tiek plānota kārtējo žurnāla „Latvijas Arhīvi” numuru izdošana. Projekta „Latvijas neatkarības karš 1918-1920 LNA dokumentos” ietvaros tiks izveidota arhīva dokumentu krājuma 1. grāmata, kurā būs aplūkots Latvijas Neatkarības kara sākumposms - periods no Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī un Krievijas Sarkanās armijas iebrukuma Latvijā 22. novembrī līdz Vācijas armijas virsnieku organizētajam pučam pret Kārļa Ulmaņa vadīto Latvijas Pagaidu valdību 1919. gada 16. aprīlī. Šajā daļā būs iekļauti vairāk nekā 200 dokumenti, tai skaitā daudzi unikāli un maz zināmi materiāli. Tiem būs pievienoti plaši komentāri, ievadraksts, kurā būs aplūkots perioda vēsturiskais konteksts un svarīgāko vēsturisko notikumu hronoloģisks apskats, kā arī vietvārdu un personu rādītājs.


Atklāj vietnes „Redzi, dzirdi Latviju!” fotogrāfiju moduli

Skatīt sadaļā projekti vai arī spiediet šeit!


2018. gada Cēsu novada kultūras projektu konkursā atbalstīts Latvijas arhīvistu biedrības projekts

Saskaņā ar Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas 2018. gada 7. februāra lēmumu līdzfinansējumu ir saņēmis Latvijas arhīvistu biedrības iesniegtais projekts "Atpazīstamās Cēsis. Kūrorts un kosmoss". Projekta vadītāja Anda Opoļska. Realizējot projektu tiek plānota izstādes sagatavošana. Projektu plānots realizēt līdz 2018. augusta beigām. Veiksmi projekta realizācijā!


Izsludināti grozījumi Arhīvu likumā

2017. gada 22. novembrī izsludināti grozījumi Arhīvu likumā. Ar grozījumiem var iepazīties šeit https://vestnesis.lv/op/2017/231.2


Iznācis Latvijas Valsts vēstures arhīva III zinātnisko lasījumu "Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos" rakstu krājums

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ar mērķi popularizēt Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma izmantošanas iespējas ik gadu pulcē vēstures zinātnes profesionāļus un interesentus zinātniskajos lasījumos. Referenti tiek aicināti ar saviem zinātniskajos lasījumos prezentētajiem pētījumiem iepazīstināt plašāku publiku, kā rezultātā tapis jau trešais rakstu krājums.
Krājumā apkopoti septiņu autoru pētījumi, kas aptver laiku no 14. līdz 20. gadsimtam un atspoguļo dažādus kultūru mijiedarbības aspektus reģionā, kura vēsturi raksturo pastāvīgs pārmaiņu process un dažādu ārējo faktoru ietekmes.
Rakstu krājumu iespējams iegādāties Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16 Izdevuma cena EUR 3,10.
Projekts realizēts sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību.


Izstāde „Deficīts un blats” Cēsu tirgus vecajā paviljonā

No 2017. gada 20. oktobrim līdz 2018. gada 5. janvārim Cēsu tirgus vecajā paviljonā ir apskatāma izstāde „Deficīts un blats”. Izstāde ir stāsts par lietām, kas bija cēsnieku ikdiena pirms gadiem 30 – 40. Tā parādība, ko apzīmē ar vārdu „deficīts” padomju varas laikā pastāvēja vienmēr. Dažādos gadu desmitos mainījās tikai preču, pakalpojumu grupas un to pieejamība. Tomēr neskatoties uz deficīta pastāvēšanu, cēsnieku mājokļos bija deficītās preces. Ir tādas, kas no padomju laikiem kalpo vēl tagad. Ir arī atmiņas par to, kas dokumentos netika fiksēts – par blatu sistēmu. Izstāde gan atgādinās, gan stāstīs, kā varēja tikt pie „deficīta”. Dokumentu izstādi papildina un ilustrē tam laikam raksturīgs veikala un dzīvokļa iekārtojums. Projektu realizējis Cēsu zonālais valsts arhīvs sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību, Cēsu vēstures un mākslas muzeju, Cēsu tirgu. Izstādes tapšanu atbalstījusi Cēsu novada dome. Izstāde apskatāma iepriekš piesakoties pa tālruni 27066156


Latvijas arhīvistu biedrība reģistrēta LR Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā

Ar 2017. gada 18. oktobra Latvijas Republikas Kultūras ministrijas lēmumu Nr. 2.5.-2-77 Latvijas arhīvistu biedrība ir iekļauta LR Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā. Šajā reģistrā iekļautās organizācijas iegūst tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta konkrētu projektu vai programmu realizēšanai, atsevišķu valsts funkciju pildīšanai vai citiem ar valsts kultūrpolitiku saistītiem mērķiem.