Latvijas arhīvistu biedrība

Latvijas arhīvistu biedrības 2024. gada 27.marta biedru kopsapulce

Latvijas arhīvistu biedrības 2023. gada pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju

Latvijas arhīvistu biedrības 2022. gada 19. maija kopsapulce un 25. gadu jubileja

2018. gada 20. marta Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce attēlos

Latvijas arhīvistu biedrības 20. gadu pasākums 2017. gada 16. maijā

Latvijas arhīvistu biedrības brauciens uz Daugavpili un Rēzekni 2016. gada 23. un 24. septembrī