Latvijas arhīvistu biedrība

2018. gada 20. marta Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulce attēlos

Latvijas arhīvistu biedrības 20. gadu pasākums 2017. gada 16. maijā

Latvijas arhīvistu biedrības brauciens uz Daugavpili un Rēzekni 2016. gada 23. un 24. septembrī