Arhīvs

Filtrs 

 • Biedrības valdes sēde 2011.gada 15.februārī

  Valdes sēdes darba kārtība: 1. Pārskats par biedrības finansiālo darbību 2010. gadā un tāmes 2011. gadam apstiprināšana. V. Pētersone, I. Slaidiņa 2. Biedrības kopsapulces organizēšana. I. Slaidiņa 3. Ieceres un plāni 2011. gadam...
 • Biedrības valdes sēde 2010.gada 18.augustā

  Darba kārtība :             1. Jaunu Biedru uzņemšana. Ziņo I. Slaidiņa             2. MK noteikumu izstrādes gaita un rezultāti. Ziņo G. Karlsons             3. Ziņojums par valsts arhīvu reorgani...
 • Biedrības valdes sēde 2009.gada 7.decembrī

  Darba kārtība 1.      Par Arhīvu likuma izstrādi u.c. jautājumiem. 2.      Par biedrības finansu izlietojumu. 3.      Par iepriekšējās Valdes sēdē uzticēto uzdevumu izpildi. 4.      Par piedalīšanos dažādos arhīvis...
 • Biedrības valdes sēde 2009.gada 17.jūnijā

  Dienas kārtība: Valdes priekšsēdētājas I.Slaidiņas ziņojums par Arhīvu likuma izstrādi u.c. jautājumiem.Nacionālā arhīva struktūras modeļa izstrāde.Pienākumu sadale valdes locekļu starpā.Biedrības mājas lapas izst...
 • Biedrības valdes sēde 2009.gada 4.aprīlī

  Darba kārtībaValdes vadības vēlēšanas.Biedru sapulces pieņemtā lēmuma izpilde par iesnieguma nosūtīšanu Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai.Dažādi jautājumi.   Lēmumi Ievēlēt Ingūnu Slaidiņu par Latvijas arh...