Biedrības valdes sēde 2009.gada 4.aprīlī PDF Drukāt E-pasts

Darba kārtība

  1. Valdes vadības vēlēšanas.
  2. Biedru sapulces pieņemtā lēmuma izpilde par iesnieguma nosūtīšanu Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai.
  3. Dažādi jautājumi.

 

Lēmumi

  • Ievēlēt Ingūnu Slaidiņu par Latvijas arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāju;

                                                            Guntu Drēziņu – par vietnieci;

                                                            Gati Karlsonu – par vietnieku;

                                                            Valdu Pētersoni – atbildīgo par finansēm;

                                                            Birutu Marksu – par sekretāri.

  • Valdes loceklim R. Grīgam nākošajā valdes sēdē sagatavot priekšlikumus par mājas lapas izveidi.
  • Apmaksāt valdes locekļiem ceļa izdevumus braucieniem uz valdes sēdēm.
  • Valdes priekšsēdētājai I. Slaidiņai, balstoties kopsapulces lēmumu un valdes locekļu priekšlikumiem, līdz 06.04.2009. sagatavot vēstuli „Par arhīvu sistēmas struktūras modeli” LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai.
  • Valdes priekšsēdētājai I. Slaidiņai līdz 30. 04. 2009. savākt valsts arhīvu un biedrības locekļu priekšlikumus par Nacionālā arhīva struktūras modeļa izstrādi.