Biedrības valdes sēde 2009.gada 17.jūnijā PDF Drukāt E-pasts

Dienas kārtība:

 1. Valdes priekšsēdētājas I.Slaidiņas ziņojums par Arhīvu likuma izstrādi u.c. jautājumiem.

 2. Nacionālā arhīva struktūras modeļa izstrāde.

 3. Pienākumu sadale valdes locekļu starpā.

 4. Biedrības mājas lapas izstrāde.

 5. Iespējas pieteikties Norvēģijas grantam „NVO darbības atbalsta programma”.

 6. Arhīvistu biedrības biedru veselības apdrošināšanas iespējas.

 7. Dažādi jautājumi.

Lēmumi:
 1. I.Slaidiņai turpināt darbu arhīvu likuma izstrādes darba grupā un regulāri informēt valdes locekļus par likuma izstrādes gaitu.

 2. Pēc funkciju audita komisijas slēdziena saņemšanas Slaidiņai apkopot valdes locekļu viedokļus un sagatavot Latvijas arhīvistu biedrības vēstuli par funkciju audita komisijas darba rezultātiem.

 3. Nacionālā arhīva modeļa izstrādi uzsākt pēc funkciju audita komisijas ziņojuma saņemšanas, ņemot vērā funkciju audita ieteikumus par NA funkcijām un struktūru.

 4. Biedrībai atbalstīt nostādni par zonālo valsts arhīvu kā teritoriālo struktūrvienību iekļaušanu NA struktūrā. 

 5. Noslēgt līgumus par biedrības mājas lapas dizaina izstrādi, domēna vārda www.arhivistubiedriba.lv reģistrāciju un mājas lapas uzturēšanu.

 6. Nozīmēt valdes priekšsēdētāja vietnieku G. Karlsonam par atbildīgo par biedrības mājas lapas izveidi, aktualizāciju un uzturēšanu.

 7. Biedrības kasierei B. Trumpei nodot V. Pētersonei biedrības kasē esošo naudas uzkrājumu uz 2008. gada 31. decembri līdz 2010. gada 17. jūlijam.

 8. Negrozīt līdzšinējo biedra naudas iekasēšanas un skaidrās naudas aprites kārtību (kasi).

 9. Uzdot valdes sekretārei B. Marksai biedrības nomenklatūras projekta sagatavošanu.

 10. Uzdot valdes sekretārei B. Marksai un valdes loceklei L. Veismanei biedrības arhīva dokumentu apzināšanu un priekšlikuma par to apstrādi sagatavošanu.

 11. Uzdot valdes priekšsēdētāja vietniecei G. Drēziņai koordinēt biedrības un zonālo arhīvu sadarbību.

 12. Uzdot valdes loceklei L. Dimantei koordinēt biedrības un iestāžu un privāto arhīvu sadarbību.

 13. Uzdot valdes loceklei V. Pētersonei organizēt žurnāla Latvijas Arhīvi  izdošanu un nodrošināt pilnvērtīgu biedrības darbības atspoguļojumu  žurnālā.

 14. Atbalstīt valdes priekšsēdētāja vietnieka G. Karlsona ierosinājumu pieteikties Norvēģijas grantam „NVO darbības atbalsta programma” un uzdot viņam sagatavot  pieteikuma projektu.

 15. Biedrībai noslēgt līgumu par biedrības biedru un viņu ģimenes locekļu veselības apdrošināšanu. Valdes priekšsēdētājai I. Slaidiņai nodrošināt līguma noslēgšanu un administrēšanu.