Biedrības valdes sēde 2009.gada 7.decembrī PDF Drukāt E-pasts

Darba kārtība

1.      Par Arhīvu likuma izstrādi u.c. jautājumiem.

2.      Par biedrības finansu izlietojumu.

3.      Par iepriekšējās Valdes sēdē uzticēto uzdevumu izpildi.

4.      Par piedalīšanos dažādos arhīvistu saietos ārzemēs.

5.      Par biedrības mājaslapas turpmāku izstrādi un uzturēšanu.

6.      Par biedrības iespējamo lomu arhīvistu sertifikācijas procesā.

7.      Par Latvijas Arhīvistu biedrības izdotās grāmatas un citu izdevumu atklāšanas

8.      svētku organizēšanu.

9.      Par Valsts arhīvu izdzīvošanas iespējām 2010.gada finansējuma apstākļos un Valdes locekļu priekšlikumiem šajā jautājumā.

10.  Dažādi jautājumi.

 

Lēmumi

1.      Lai novērstu ar elektroniskā formātā pārvērsto publisko dokumentu iznīcināšanu saistītos riskus, Latvijas Arhīvistu biedrības valdes vārdā I. Slaidiņai un G. Karlsonam izstrādāt un iesniegt arhīvu likumprojekta izstrādes darba grupai papildinājumu likumprojekta 9. pantam.   

2.      Iesniegt arhīvu likumprojekta izstrādes darba grupai ierosinājumu izteikt likuma pārejas noteikumu 10. p. šādā redakcijā: „Šā likuma 26.pants stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī”.

3.      Akceptēt Valdes locekles V. Pētersones ziņojumu un tajā minēto naudas līdzekļu izlietojumu.

4.      Samaksāt G. Karlsonam izlietotos naudas līdzekļus Igaunijas Arhīvistu biedrības apsveikšanai 70 gadu jubilejā saskaņā ar iesniegtajiem čekiem.

5.      Uzticēt valdes sekretārei B. Marksai un valdes loceklei D. Ārnestai Latvijas Arhīvistu biedrības dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu līdz 2010.gada 1.jūlijam, iesaistot šajā darbā Arhīvistu biedrības biedrus.

6.      Pieņemt zināšanai G. Karlsona ziņojumu par piedalīšanos dažādos arhīvistu saietos ārzemēs. G. Karlsonam izteikt pateicību par Latvijas Arhīvistu biedrības atpazīstamības popularizēšanu ārvalstīs.

7.      Uzticēt Latvijas Arhīvistu biedrības mājas lapas turpmāku veidošanu G. Karlsonam, D. Ārnestai un G. Zīrāpei.

8.      Valdes locekļiem un biedriem līdz 31.01.2010. iesūtīt priekšlikumus Valdes loceklei D. Ārnestai, kā popularizēt un saturiski pilnveidot biedrības Mājaslapu.

9.      Atbalstīt I. Slaidiņas priekšlikumus par darba grupas izveidošanu arhīvistu sertifikācijas procesa organizēšanai.

10.  Apstiprināt Latvijas Arhīvistu biedrības darba grupu arhīvistu sertifikācijas procesa organizēšanai :

·          Līgu Dimanti,  Valdes locekli;

·          Guntu Drēziņu, Valdes priekšsēdētājas vietniece;

·          Gati Karlsonu, Valdes priekšsdētāja vietnieku;

·          Ingūnu Slaidiņu, Valdes priekšsēdētāju.

11.  Darba grupai līdz 2010. gada 1. aprīlim sagatavot priekšlikums par sertifikācijas procesa organizēšanu.

12.  Atbalstīt pasākuma rīkošanu Latvijas arhīvistu biedrības izdevumu „Smoļenskas un Rīgas akti 13.-14.gs.” un žurnāla „Latvijas Arhīvi” nr. 2 atklāšanai un prezentācijai.

13.  Līdz 22.12.2009. Valdei priekšlikumus par iekšējām rezervēm, iespējām ietaupīt samazinātā finansējuma apstākļos. Un ar apkopotajiem ieteikumiem griezties Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā.

14.  iesniegt izskatīšanai un atbildei Valsts arhīvu ģenerāldirektoram Cēsu ZVA 04.12. 2009. vēstuli.

15.  G. Karlsonam sagatavot pamatotu priekšlikumu sekcijas izveidošanai, kura apzinātu jautājumu par studentu personas lietu izvērtēšanu.