Biedrības valdes sēde 2010.gada 18.augustā PDF Drukāt E-pasts

Darba kārtība :

            1. Jaunu Biedru uzņemšana.

Ziņo I. Slaidiņa

            2. MK noteikumu izstrādes gaita un rezultāti.

Ziņo G. Karlsons

            3. Ziņojums par valsts arhīvu reorganizācijas komisijas darbu.

Ziņo I. Slaidiņa

            4. Biedrības finanšu lietas un tāmes apstiprināšana.

Ziņo V. Pētersone

5. V. Štāla priekšlikuma par vēršanos pie politiskajām partijām un augstākajām valsts amatpersonām apspriešana.

6. Paveiktie un plānojamie darbi (mājaslapa, arhīvs, arhīvistu sertifikācijas grupa).

Ziņo atbildīgie par attiecīgo jautājumu

7. LVVA izveidotās izstādes “No augusta līdz augustam” apskate.

 

Lēmumi :

1.Uzņemt par LAB biedriem, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem Lanu Liliju Ozoliņu, Agnesi Skraču, Rūtu Ieviņu, Māri Jēkabsonu, Ilonu Hartmani un Ilzi Karlsoni.

            2. Izveidot aicinājuma teksta sastādīšanai darba grupu šādā sastāvā: D. Ārnesta,
L. Dimante, B. Marksa un V. Štāls.

3. Pieņemt zināšanai G. Karlsona informāciju un lūgt V. Ozolu sekot un ziņot par noteikumu iesniegšanu Ministru kabineta Valsts sekretāru sanāksmei.

4. Biedrības finanšu lietas un tāmes apspriešana :

            4.1. Apstiprināt iesniegto LAB 2010.gada tāmi.

4.2. Deliģēt uz Drēzdeni kā pārstāvi Kārli Zvirgzdiņu.

5. Ziņojums par valsts arhīvu reorganizācijas komisijas darbu:

    Pieņemt zināšanai I. Slaidiņas informāciju.

6. Paveiktie un plānojamie darbi (mājaslapa, arhīvs, arhīvistu sertifikācijas grupa).

D. Ārnesta uzņemas ievietot mājaslapā LAB biedru sarakstu, kā arī informāciju par

 Valdes sēdi.

B. Marksa informē, ka LAB Valdes dokumentu aprakstīšana uzsākta, lūdz termiņa pagarināšanu līdz novembrim.

L. Dimante ierosina pagaidām atlikt jautājumu, jo Arhīvu likumā jautājums par arhīvistu sertificēšanu noteikts 2015.gads.

N. Jermakova informē, ka veselības apdrošināšana ir pabeigta, ka spēkā būs noslēgtie līgumi. Turpmāku darbību pašreiz pāragri prognozēt.