Biedrības valdes sēde 2011.gada 15.februārī PDF Drukāt E-pasts

Valdes sēdes darba kārtība:

1. Pārskats par biedrības finansiālo darbību 2010. gadā un tāmes 2011. gadam

apstiprināšana. V. Pētersone, I. Slaidiņa

2. Biedrības kopsapulces organizēšana. I. Slaidiņa

3. Ieceres un plāni 2011. gadam. I. Slaidiņa un pārējie valdes locekļi

4. Jaunu biedru uzņemšana. I. Slaidiņa

5.Paveiktie darbi (dalība arhīvu reorganizācijas procesā, arhīva sakārtošana

u.c.). Atbildīgie valdes locekļi

6. Ziņojums par dalību Vācijas arhīvistu kongresā 2010. gada 29. septembrī ­– 2. oktobrī. K. Zvirgzdiņš

Lēmumi :

 1. Uzņemt arhīvistu biedrībā šādus biedrus

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Iestāde

1.

Baiba Blese

Latvijas Banka

2.

Vita Kravčenko

Rēzeknes Augstskola

3.

Inguna Miķelsone

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

4.

Baiba Āboliņa

Izglītības kvalitātes valsts dienests

5.

Jeļena Feofilova

LR Valsts kase

6.

Regīna Pastare

Zemkopības ministrija

7.

Ruta Badune

Staļģenes vidusskola

8.

Erita Ronesala

Pārtikas un veterinārais dienests

9.

Ligita Zandovska

LNA Latvijas Valsts arhīvs

 1. Pieņemt zināšanai I. Slaidiņas un V. Pētersones ziņojumu par biedrības finansiālo darbību 2010. gadā.
 2. Apstiprināt biedrības izdevumu un ienākumu tāmi 2011. gadam .
 3. Plānot no biedrības ienākumiem finansu līdzekļus dažādu pasākumu organizēšanai, projektu realizēšanai, kas saistīti ar biedrības mērķiem un uzdevumiem saskaņā ar statūtiem un valdes lēmumu katrā atsevišķā gadījumā.
 4. Organizēt 2 dienu braucienu uz Igaunijas vai Lietuvas arhīviem
 5. Biedrības biedru kopsapulci
  1. organizēt 24. martā, LVVA telpās Slokas ielā 16
 6. Pieņemt zināšanai B. Marksas izveidoto apraksta projektu.
 7. Valdei sagatavot vēstuli par iespējamā algu un darbinieku skaita samazinājumu budžeta konsolidācijas sakarā iespaidu uz Nacionālā arhīva darbību.
 8. Organizēt semināru ciklu, kur ar saviem apmācību kursiem iepazīstina biedrības locekļi, kas lasa lekcijas augstskolās.
 9. I.Slaidiņai nedēļas laikā sagatavot un izsūtīt valdes locekļiem sarakstus par biedra naudas maksājumiem un kontaktinformāciju no biedru datubāzes.
 10. Biedra naudu turpmāk maksāt gan skaidrā naudā gan ar pārskaitījumu, ieskaitot bankas kontā. I. Slaidiņai nosūtīt informāciju par konta nr. valdes locekļiem un biedriem.
 11. Lūgt I. Sutinam viņa redzējumu, kā var uzlabot saikni ar biedriem caur mājas lapu, un idejas dalībai projektos.
 12. Biedrības valdei meklēt informāciju par projektiem, kuros varētu piedalīties biedrība, un informēt par šīm iespējām biedrus.