Latvijas arhīvistu biedrības valdes 2012.gada vēlēšanu kārtība PDF Drukāt E-pasts
Saturs
Latvijas arhīvistu biedrības valdes 2012.gada vēlēšanu kārtība
2 lapa
3 lapa
4 lapa
5 lapa
6 lapa
7 lapa
8 lapa
Visas lapas
APSTIPRINĀTA

Latvijas arhīvistu biedrības 2012. gada 9. maija

valdes sēdē, prot. Nr.10

Latvijas arhīvistu biedrības valdes 2012.gada vēlēšanu kārtība

Latvijas arhīvistu biedrības valde (turpmāk – valde), ņemot vērā biedru pārstāvniecības proporcionalitāti, institucionālo un reģionālo sadalījumu, nosaka šādu valdes vēlēšanu kārtību 2012. gada valdes vēlēšanās:

1. Valdē tiek ievēlēts viens valdes loceklis uz 14 biedriem, ņemot vērā ka Latvijas arhīvistu biedrībā (turpmāk – biedrība) pēc 2012. gada 29. marta kopsapulces ir 187 biedri, valde saskaņā ar biedrības statūtiem sastāv no 13 biedriem (187:13=14,38).

2. Lai nodrošinātu valdes darbības pēctecību, 1 valdes locekļa kandidātu (turpmāk – kandidātu) no esošajiem valdes locekļiem izvirza valde.

3. Biedrības biedri, ņemto vērā to institucionālo un reģionālo piederību, dalās šādās vēlētāju grupās (vēlētāju grupu saraksti 1. pielikumā):

 

Nr.p.k.

Vēlētāju grupas nosaukums

Pārstāvju skaits valdē

1.

Uzņēmumi, bankas

1 valdes loceklis

2.

Valsts un pašvaldību institūcijas, izglītības iestādes

2 valdes locekļi

3.

Vidzemes-Latgales LNA reģionālās struktūrvienības+citi reģionu pārstāvji

2 valdes locekļi – vēlams 1 no Vidzemes, 1 no Latgales

4.

Kurzemes-Zemgales LNA reģionālās struktūrvienības+citi reģionu pārstāvji

1 valdes loceklis

5.

Latvijas Nacionālā arhīva administrācija

1 valdes loceklis

6.

Latvijas Valsts arhīvs un Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments

2 valdes locekļi

7.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs

2 valdes locekļi

8.

Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs un Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments

1 valdes loceklis12

4. Katra vēlētāju grupa savstarpēji vienojas un izvirza kandidātu/s no sava vidus.

5. Izvirzītais kandidāts līdz 2012.gada 25.maijam nosūta valdes priekšsēdātājai I.Slaidiņai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Latvijas arhīvistu biedrības valdes locekļa kandidāta anketu (2.pielikums).

6. Valde pārbauda, vai vēlētāju grupa ir izvirzījusi noteikto kandidātu skaitu. Ja noteiktais kandidātu skaits nav izvirzīts, valde nosūta vēlētāju grupai uz tās biedru elektroniskā pasta adresēm atkārtotu aicinājumu izvirzīt savus kandidātus.

7. Ja vēlētāju grupa arī pēc atkārtota aicinājuma nav izvirzījusi savu/s kandidātu/s, kandidātus izvirza valde no attiecīgās vēlētāju grupas locekļiem.

8. Ja vēlētāju grupa izvirzījusi lielāku kandidātu skaitu nekā tai noteikts, kopsapulcē balso par katru no tiem un valdē ievēl to kandidātu, kas saņēmis vairāk balsu.

9. 2012. gada 28. maijā valdes locekļu kandidātu sarakstu ievieto biedrības mājaslapā. Kandidātu sarakstu un anketas nosūta uz visām zināmajām biedru elektroniskā pasta adresēm.

10. Valdes vēlēšanas notiek Latvijas arhīvistu biedrības kopsapulcē 2012. gada 8.jūnijā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1a, Rīgā.

Latvijas arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāja I.Slaidiņa

 

 


1. pielikums

Latvijas arhīvistu biedrības valdes

2012.gada vēlēšanu kārtībai

Vēlētāju grupu saraksti

Uzņēmumi, bankas

1.

Akmentiņa

Inese

ABLV

2.

Kupče

Anete

Ergo

3.

Jansone

Linda

Lattelecom

4.

Karlsone

Ilze

Lattelecom

5.

Blese

Baiba

Latvijas Banka

6.

Kozinda

Inese

Latvijas Gāze

7.

Ulpe

Sandra

Latvijas Gāze

8.

Veispale

Iveta

Latvijas Gāze

9.

Stīpniece

Iveta

Latvijas gaisa satiksme

10.

Rozīte

Sanita

ABLV

11.

Ruņģis

Edgars

Privāts uzņēmums

12.

Mihejeva

Anita

RIATech

13.

Guzanova

Vera

Arhīvu Serviss

14.

Kļaviņa

Daina

Arhīvu Serviss

15.

Hartmane

Ilona

Stradiņa KUS

Ievēl 1 valdes locekli

Valsts un pašvaldību institūcijas, izglītības iestādes

1.

Straupeniece

Dace

FKTK

2.

Āboliņa

Baiba

IzgKVD

3.

Vīksniņa

Inguna

PMPL

4.

Ronesala

Erita

PVD

5.

Janitēna

Zita

VDzTI

6.

Ozoliņa

Lana Lilija

VID

7.

Skrača

Agnese

VID

8.

Smelēna

Līga

VID

9.

Feofilova

Jeļena

Vkase

10.

Kondratjeva

Svetlana

VZD

11.

Ozola

Vija

ART VTN

12.

Matulis

Artūrs

VZD

13.

Blanka

Inese

KM

14.

Dimante

Līga

KM

15.

Latvena

Dzintra

KM

16.

Bušante

Dace

ĀM

17.

Pastare

Regīna

ZM

18.

Eriņa

Lolita

ĀM

19.

Šāvēja

Sarmīte

ĀM

20.

Šķiņķe

Iveta

ĀM

21.

Vijupe

Eva

ĀM

22.

Juškeviča

Inta

Saeima

23.

Smilga

Sondra

Saeima

24.

Vingre

Edīte

Saeima

25.

Zaščinska

Ilze

Saeima

26.

Zelče

Vita

LU

27.

Miķelsone

Inguna

RPIVA

28.

Upmane

Valda Ārija

RPIVA

29.

Beļusova

Jana

Jūrmalas dome

30.

Vilkauša

Marija

Rīgas dome

31.

Ceriņa

Aija

Jūrmalas BV


 

Ievēl 2 valdes locekļus

Vidzeme–Latgale LNA reģionālās struktūrvienības

+citi reģionu pārstāvji


Bondare

Evi

Alūksnes ZVA


Jermacāne

Solvita

Alūksnes ZVA


Rēdele

Gunta

Alūksnes ZVA


Sprene

Anita

Alūksnes ZVA


Stare

Arita

Alūksnes ZVA


Voroņina

Aivija

Alūksnes ZVA


Barinova

Jana

Cēsu ZVA


Ieviņa

Rūta

Cēsu ZVA


Juškēviča

Ināra

Cēsu ZVA


Kaceviča

Jūlija

Cēsu ZVA


Keiša

Sandra

Cēsu ZVA


Lūkina

Ilona

Cēsu ZVA


Meldre

Anita

Cēsu ZVA


Opoļska

Anda

Cēsu ZVA


Štāla

Baiba

Cēsu ZVA


Vecais

Guntis

Cēsu ZVA


Cavro

Simona

Siguldas ZVA


Veismane

Ligita

Siguldas ZVA


Garjū

Velga

Valmieras ZVA


Indriksone

Judīte

Valmieras ZVA


Pelēkā

Aija

Valmieras ZVA


Vihrova

Liene

Valmieras ZVA


Zīrāpe

Gunta

Valmieras ZVA


Klišs

Pēteris

Jēkabpils ZVA


Abricka

Katrīna

Rēzeknes ZVA


Deksne

Zinaīda

Rēzeknes ZVA


Līpenīte

Veneranda

Rēzeknes ZVA


Litvinova

Ņina

Rēzeknes ZVA


Sutins

Ivo

Rēzeknes ZVA


Kravčenko

Vita

RēzeknesA


Ivanovs

Aleksandrs

DU

Ķikute

Vija

Limbažu NP


 

Ievēl 2 valdes locekļus – vēlams 1 no Vidzemes, 1 no Latgales

Kurzeme-Zemgale LNA reģionālās struktūrvienības

+citi reģionu pārstāvji


Balcere

Indra

Liepājas ZVA


Bikņēviča

Agnese

Liepājas ZVA


Butaite

Agrita

Liepājas ZVA


Drēziņa

Gunta

Liepājas ZVA


Robalte

Sarmīte

Liepājas ZVA


Ārnesta

Dināra

Ventspils ZVA


Sūngaile

Daina

Ventspils ZVA


Pavziniuka

Velga

Jelgavas ZVA


Vilkārse

Vija

Jelgavas ZVA


Lisjonoka

Ināra

Tukuma ZVA


Mālniece

Baiba

Kuldīgas NP


Badune

Ruta

Staļģenes VSK

Ievēl 1 valdes locekli.

Latvijas Nacionālā arhīva administrācija


Bērze

Digna

NAA


Gorbunova

Gita

NAA


Janovska

Inese

NAA


Jaunkļaviņa

Maija

NAA


Jermakova

Nonna

NAA


Kārkliņa

Dace

NAA


Karlsons

Gatis

NAA


Lase

Inese

NAA


Marksa

Biruta

NAA


Mazure

Tamāra

NAA


Sprūdža

Māra

NAA


Štāls

Valdis

NAA


Trifonova

Iveta

NAA


Trumpe

Baiba

NAA


Grīgs

Reinis

NAA


Usenko

Meldra

NAA


Slaidiņa

Ingūna

NAA


 

Ievēl 1 valdes locekli.

LVA un Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departaments


Alksne

Benita

LVA


Andronova

Līga

LVA


Aukona

Rita

LVA


Bambals

Ainārs

LVA


Beika

Zaiga

LVA


Birzule

Ieva

LVA


Brence

Māra

LVA


Freimanis

Artis

LVA


Gaile

Ingūna

IDAPD


Gūtmane

Aija

LVA


Heidingere

Inta

IDAPD


Ivanova

Ruta

IDAPD


Kabakova

Laura

LVA


Kalnciema

Aija

LVA


Kristapsone

Iluta

LVA


Krūmiņa

Māra

LVA


Liepiņš

Gatis

LVA


Lubiņa

Aija

IDAPD


Miezīte

Inese

LVA


Mikelāne

Inese

LVA


Minninga

Ausma

IDAPD


Mudele

Lolita

LVA


Neilande

Brigita

IDAPD


Ozola

Elvīra

IDAPD


Raudis

Mārcis

LVA


Robežniece

Ilga

LVA


Šķerbele

Sandra

LVA


Smirnova

Ilva

LVA


Sokirka

Ņina

LVA


Stāmere

Ina

LVA


Tūtere

Ieva

LVA


Zālīte

Baiba

LVA


Zandmane

Anita

LVA


Zandovska

Ligita

LVA


Vībure

Līga

IDAPD


 

Ievēl 2 valdes locekļus.

LVVA


Bernāne

Vija

LVVA


Bogdanova

Rita

LVVA


Bušs

Jānis

LVVA


Didrihsone-Tomaševska

Ineta

LVVA


Grosena

Ina

LVVA


Hodaseviča

Ludmila

LVVA


Jēkabsone

Laima

LVVA


Kampe

Ligita

LVVA


Koškins

Jurijs

LVVA


Kraukle

Mārīte

LVVA


Lodiņa

Dace

LVVA


Marcinkeviča

Kristīne

LVVA


Martuša

Guna

LVVA


Minde

Gunta

LVVA


Orinska-Spirģe

Ginta

LVVA


Pētersone

Valda

LVVA


Plīkša

Dace

LVVA


Polovceva

Jeļena

LVVA


Rimšāns

Jānis

LVVA


Rižovs

Nikolajs

LVVA


Romanovska

Dzintra

LVVA


Romanovskis

Raimonds

LVVA


Šēnbergs

Modris

LVVA


Šrēdere

Sarmīte

LVVA


Šulca

Laima

LVVA


Veinberga

Irina

LVVA


Vozvišajeva

Inga

LVVA


Zaneriba

Īra

LVVA


Zvirgzdiņš

Kārlis

LVVA


 

Ievēl 2 valdes locekļus.

LVKFFDA, PDVA un Dokumentu preventīvās

saglabāšanas departaments


Bane

Ilze

LVKFFDA


Beišāns

Indulis

LVKFFDA


Feldmane

Ilze

LVKFFDA


Grugule

Dace

LVKFFDA


Mediņš

Gunārs

LVKFFDA


Mūrnieks

Armands

LVKFFDA


Pleša

Linda

LVKFFDA


Sparāne

Elīna

LVKFFDA


Stefane

Inese

LVKFFDA


Ozoliņa

Dace

PDVA


Palanska

Inna

PDVA


Sējāne

Lidija

PDVA


Jēkabsons

Māris

DPSD


Ļvovs

Anatolijs

DPSD


Rudzīte

Inta

DPSD


Šteingolde

Inga

DPSD

Ievēl 1 valdes locekli.


 

2. pielikums

Latvijas arhīvistu biedrības valdes

2012.gada vēlēšanu kārtībai

Latvijas Arhīvistu biedrības

valdes locekļa kandidāta

anketa

 

Vārds, uzvārds


Vēlētāju grupas nosaukums


Izglītība


Darba pieredze


Cita pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā


Līdzšinējā darbība Latvijas Arhīvistu biedrībā


Ieceres biedrības valdes locekļa amatā