Latvijas arhīvistu biedrība

Latvijas Nacionālais arhīvs ir sagatavojis iesniegšanai Kultūras ministrijā un tālākai virzībai valdībā Ministru kabineta noteikumu projektu:
Personas darba, dienesta un izglītības arhīviski vērtīgo dokumentu saraksts.