Latvijas arhīvistu biedrība

Vēsture

Latvijas arhīvistu biedrība dibināta 1997. gada 16. maijā.

Pirmajā Latvijas arhīvistu biedrības valdes sēdē par biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēta Felicita Raslava.

Latvijas arhīvistu biedrība un tās Statūti reģistrēti Latvijas Uzņēmumu reģistrā 1997. gada 25. jūnijā.

No 1997. gada līdz 2006. gadam, lai biedrības biedrus informētu par svarīgākajām biedrības aktivitātēm un pasākumiem, biedrības valde izdeva Informatīvo Biļetenu.

2000. gadā biedrības ietvaros darbību sāka Vidzemes zonālo valsts arhīvu apmācību centrs.

2000. gadā biedrības ietvaros darbību sāka Lietvedības un informācijas vadības sekcija.

2002. gadā par Latvijas arhīvistu biedrības darbību 5 gados tiek izdots speciāls žurnāla „Latvijas Arhīvi” pielikums „Latvijas arhīvistu biedrība 1997.-2002.”.

2005. gada 26. oktobra kopsapulcē sabiedriskā organizācija „Latvijas arhīvistu biedrība” tiek pārveidota par biedrību.

2008. gadā Latvijas arhīvistu biedrība kļūst par Starptautiskās arhīvu padomes biedru.

2009. gadā par biedrības valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Ingūna Slaidiņa.

2009. – 2010. gadā biedrība aktīvi piedalās Arhīvu likuma izstrādē un valsts arhīvu sistēmas reorganizācijas procesos.

2011. gada septembrī Latvijas arhīvistu biedrība devās profesionāli izglītojošā braucienā uz Lietuvas arhīviem.

2013. gada septembrī Latvijas arhīvistu biedrība devās profesionāli izglītojošā braucienā uz Polijas arhīviem.

2015. gadā par biedrības valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Linda Pleša.

2015. gada oktobrī Latvijas arhīvistu biedrība devās profesionāli izglītojošā braucienā uz Igaunijas arhīviem.

2016. gadā septembrī Latvijas arhīvistu biedrība devās profesionāli izglītojošā braucienā uz Daugavpils un Rēzeknes zonālajiem valsts arhīviem.

2017. gada maijā Latvijas arhīvistu biedrība atzīmēja savu 20. gadu jubileju.

2017. gada oktobrī Latvijas arhīvistu biedrība devās profesionāli izglītojošā braucienā uz Tartu jaunuzcelto Igaunijas Nacionālā arhīva ēku.

2017. gada oktobrī Latvijas arhīvistu biedrība tiek iekļauta LR Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā.

2018. gadā par biedrības valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Inga Šteingolde.

2018. gada septembrī Latvijas arhīvistu biedrība devās profesionāli izglītojošā braucienā uz Liepājas zonālo valsts arhīvu un Klaipēdas arhīvu (Lietuva).