Latvijas arhīvistu biedrība

Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918-1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos

Izdota grāmatas „Cīņa par brīvību: Latvijas Neatkarības karš (1918–1920) Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos” 1. daļa “1918. gada 18. novembris–1919. gada 16. aprīlis”. Grāmatas sastādītāji ir Latvijā atzīti un profesionāli vēsturnieki, zinātņu doktori Ēriks Jēkabsons un Jānis Šiliņš, kuri līdzšinējā profesionālajā darbībā sekmīgi pievērsušies dažādām Latvijas vēstures epizodēm.
Grāmata veltīta latviešu nacionālo militāro formējumu pirmajam virspavēlniekam Oskaram Kalpakam. Tajā ir apkopoti un komentēti 190 dokumenti no Latvijas Valsts vēstures arhīva krājuma, kas atklāj nozīmīgus vēstures notikumus laikā pēc Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas un ceļu uz valstiskās neatkarības izcīnīšanu. Grāmatā iekļauts zinātniskais ievads, sastādītāju komentāri un personu rādītājs.
Grāmata tapusi žurnāla “Latvijas Arhīvi” sērijā “Vēstures avoti”. Tā izdota sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.