Latvijas arhīvistu biedrība

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo dokumentu digitālā krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!”

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs (turpmāk – Arhīvs) ir viens no lielākajiem Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem, kurā uzkrāts unikāls un visaptverošs mūsu valsts dzīves dokumentējums kinodokumentos un videodokumentos. Arhīva misija ir ne tikai uzkrāt un glabāt vizuālās liecības par Latviju, bet darīt tās pieejamas jebkuram interesentam.

Projekta ietvaros Arhīvs izveidoja jaunu interneta vietni www.redzidzirdilatviju.lv, kurā sniedz iespēju attālināti meklēt un iepazīties ar informāciju no Arhīva datu bāzēm par Arhīvā uzkrātajiem kinožurnāliem, kinohronikām un dažādiem dokumentālajiem filmējumiem par Latviju, kā arī par Latvijā radītajām spēlfilmām, dokumentālajām filmām, animācijas filmām, populārzinātniskajām filmām, reklāmfilmām u.c. filmām, kuras radījuši gan audiovizuālās jomas profesionāļi, gan amatieri, sākot no 1910.gada līdz mūsdienām.

Vietnē tiek piedāvāta iespēja jebkuram noskatīties Arhīvā uzkrāto kinohroniku un dokumentālo filmējumu video, kuriem nav noteikti pieejamības ierobežojumi. Šobrīd vietnē publicēti video kinohronikām, kas veidotas laika posmā no 1910.-1953. gadam. Video, kurus nav iespējams apskatīt vietnē, var noskatīties Arhīvā.

Pagaidām vietnē pieejama tikai daļa no Arhīva kinodokumentu un videodokumentu datu bāzē esošajiem datiem. Informācija vietnē tiek papildināta un pilnveidota, lai pilnībā publicētu visus datus par Arhīvā uzkrātajiem kinodokumentiem un videodokumentiem.

Projektu īstenoja Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs un SIA „Lauva grupa” sadarbībā ar Latvijas Arhīvistu biedrību. Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.