Latvijas arhīvistu biedrība

Mēneša arhīvs: Novembris 2017

Iznācis Latvijas Valsts vēstures arhīva III zinātnisko lasījumu “Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos” rakstu krājums

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ar mērķi popularizēt Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma izmantošanas iespējas ik gadu pulcē vēstures zinātnes profesionāļus un interesentus zinātniskajos lasījumos. Referenti tiek aicināti ar saviem zinātniskajos lasījumos prezentētajiem pētījumiem iepazīstināt plašāku publiku, kā rezultātā tapis jau trešais rakstu krājums. Krājumā apkopoti septiņu autoru pētījumi, kas aptver laiku no 14. līdz 20. gadsimtam un atspoguļo dažādus kultūru mijiedarbības aspektus reģionā, kura vēsturi raksturo pastāvīgs pārmaiņu process un dažādu… Lasīt vairāk >

Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

Latvijas arhīvistu biedrība ir saņēmusi finansiālu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda 2017. gada 3. konkursā projekta „Izdevums „Latvijas arheogrāfija” realizācijai. Projekta mērķis ir sagatavot publicēšanai apkopojošu izdevumu „Latvijas arheogrāfija”. Izdevums sastāvēs no trim daļām: pētījums par Latvijas arheogrāfijas attīstību; ieteikumi nacionālā dokumentārā mantojuma edīcijai; bibliogrāfija „Nacionālais dokumentārais mantojums publikācijās”. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada beigām.

Izstāde „Deficīts un blats” Cēsu tirgus vecajā paviljonā

No 2017. gada 20. oktobrim līdz 2018. gada 5. janvārim Cēsu tirgus vecajā paviljonā ir apskatāma izstāde „Deficīts un blats”. Izstāde ir stāsts par lietām, kas bija cēsnieku ikdiena pirms gadiem 30 – 40. Tā parādība, ko apzīmē ar vārdu „deficīts” padomju varas laikā pastāvēja vienmēr. Dažādos gadu desmitos mainījās tikai preču, pakalpojumu grupas un to pieejamība. Tomēr neskatoties uz deficīta pastāvēšanu, cēsnieku mājokļos bija deficītās preces. Ir tādas, kas… Lasīt vairāk >

Latvijas arhīvistu biedrība reģistrēta LR Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā

Ar 2017. gada 18. oktobra Latvijas Republikas Kultūras ministrijas lēmumu Nr. 2.5.-2-77 Latvijas arhīvistu biedrība ir iekļauta LR Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā. Šajā reģistrā iekļautās organizācijas iegūst tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta konkrētu projektu vai programmu realizēšanai, atsevišķu valsts funkciju pildīšanai vai citiem ar valsts kultūrpolitiku saistītiem mērķiem.