Latvijas arhīvistu biedrība

Iznācis Latvijas Valsts vēstures arhīva III zinātnisko lasījumu “Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos” rakstu krājums

Latvijas Valsts vēstures arhīvs ar mērķi popularizēt Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma izmantošanas iespējas ik gadu pulcē vēstures zinātnes profesionāļus un interesentus zinātniskajos lasījumos. Referenti tiek aicināti ar saviem zinātniskajos lasījumos prezentētajiem pētījumiem iepazīstināt plašāku publiku, kā rezultātā tapis jau trešais rakstu krājums.
Krājumā apkopoti septiņu autoru pētījumi, kas aptver laiku no 14. līdz 20. gadsimtam un atspoguļo dažādus kultūru mijiedarbības aspektus reģionā, kura vēsturi raksturo pastāvīgs pārmaiņu process un dažādu ārējo faktoru ietekmes.
Rakstu krājumu iespējams iegādāties Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, Slokas ielā 16 Izdevuma cena EUR 3,10.
Projekts realizēts sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību.