Latvijas arhīvistu biedrība

Latvijas arhīvistu biedrība reģistrēta LR Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā

Ar 2017. gada 18. oktobra Latvijas Republikas Kultūras ministrijas lēmumu Nr. 2.5.-2-77 Latvijas arhīvistu biedrība ir iekļauta LR Kultūras ministrijas profesionālo radošo organizāciju reģistrā. Šajā reģistrā iekļautās organizācijas iegūst tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta konkrētu projektu vai programmu realizēšanai, atsevišķu valsts funkciju pildīšanai vai citiem ar valsts kultūrpolitiku saistītiem mērķiem.