Latvijas arhīvistu biedrība

Izdots unikāls pētījums Latvijas vēsturē “Latvijas arheogrāfija”

Latvijas Nacionālais arhīvs  izdevis unikālu pētījumu, kas veltīts Nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanai, pētniecībai un popularizēšanai Latvijas teritorijā no 19. gadsimta līdz mūsdienām. Apjomīgās monogrāfijas „Latvijas arheogrāfija” autors ir Daugavpils Universitātes profesors, Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs, kurš savu profesionālo darbību veltījis dažādu vēstures problēmjautājumu izpētei un vēstures zinātnes attīstības veicināšanai. Izdevums ir autora ilggadīgu pētījumu rezultāts, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu un kalpos kā vērtīgs informācijas ieguves avots ikvienam pētniekam.

Grāmatu veido trīs daļas: pētījums par Latvijas arheogrāfijas attīstību, ieteikumi nacionālā dokumentārā mantojuma edīcijai un bibliogrāfija „Nacionālais dokumentārais mantojums publikācijās”. Arheogrāfija ir svarīga vēstures zinātnes palīgnozare, kas līdz šim bijusi nepelnīti aizmirsta. Tā ir tieši saistīta ar sabiedrības vēsturiskās apziņas veidošanos un attīstību un ietekmē kultūras un vēstures pētniecības norisi.

Pētījums izdots sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību un ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.