Latvijas arhīvistu biedrība

Reģistrēti jauni standarti

2018. gada 15. martā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija “Latvijas standarts” (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus arhīvu nozarei un saskarnozarēm saistošus standartus.

Ar titullapas tulkojuma metodi reģistrētie standarti (standarta pamatteksts ir angļu valodā):

LVS ISO/TR 19814:2018: Informācija un dokumentācija. Krājuma pārvaldība arhīvos un bibliotēkās (ISO/TR 19814:2017: Information and documentation – Collections management for archives and libraries)
Tehniskais ziņojums sniedz norādījumus un ieteikumus arhīvu un bibliotēku krājumu saglabāšanā, uzturēšanā un izpētē, izmantojot ieteikumus un vadlīnijas arhīvu un bibliotēku saglabāšanas plānošanā un fizisko kolekciju pastāvīgā apsaimniekošanā un pārvaldīšanā.

LVS ISO 17068:2018: Informācija un dokumentācija. Uzticama trešās puses elektronisko dokumentu glabātava (ISO 17068:2017: Information and documentation – Trusted third party repository for digital records)
Standarts precizē prasības uzticamai trešās puses elektronisko dokumentu glabātavai, lai nodrošinātu digitālo ierakstu integritāti un autentiskumu, kā arī kalpotu kā ticams pierādījumu avots.

LVS ISO 20614:2018: Informācija un dokumentācija. Datu apmaiņas protokols sadarbspējai un saglabāšanai (ISO 20614:2017: Information and documentation – data exchange protocol for interoperability and preservation)
Standartā noteikta standartizēta sistēma dažādiem datiem (ieskaitot gan datus, gan ar tiem saistītos metadatus) apmaiņas darījumos starp arhīvu un patērētājiem. Tiek ņemti vērā apmaiņās definētie darījumi – pārvietošana, piegāde, izvietošana, pārveidošana un atjaunošana, ko partneri var izmantot, lai apmainītos ar datu objektiem.

Ar iepriekš uzskaitītajiem un citiem nozares standartiem var iepazīties LVS Standartu lasītavā, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) un Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā (M stāvā).