Latvijas arhīvistu biedrība

Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Latvijas arhīvistu biedrības projektam

Latvijas arhīvistu biedrība ir saņēmusi finansiālu atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda 2017. gada 3. konkursā projekta „Izdevums „Latvijas arheogrāfija” realizācijai. Projekta mērķis ir sagatavot publicēšanai apkopojošu izdevumu „Latvijas arheogrāfija”. Izdevums sastāvēs no trim daļām: pētījums par Latvijas arheogrāfijas attīstību; ieteikumi nacionālā dokumentārā mantojuma edīcijai; bibliogrāfija „Nacionālais dokumentārais mantojums publikācijās”. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada beigām.